PAYDAŞ HUKUK BÜROSU

Hukuk Nedir?

Hukuk Nedir?

Sosyal hayatı yasalar çerçevesinde koruma altına alan, bireylerin haklarını savunan ve maddi-manevi yaptırımlar çerçevesinde düzenlenmiş olan kurallar bütünü hukuk olarak tanımlanıyor. Kamu hukuku ve özel hukuk olmak üzere iki farklı kolda kendi içinde bölündüğünü görebiliyoruz.

Kamu hukuku; vergi hukuku, ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku gibi birey ve kamu arasındaki hukuktan oluşuyor.

Özel hukuk ise kendi içinde; borçlar, medeni, tüketici, ticaret ve devletler özel hukuku gibi bireyler arasındaki hukuku kapsamaktadır.